آخرین بروز رسانی سایت توسط گروه پـــــروژه دات ای ار : 2 ژانویه 2017تبلیغات درسایت پروژه دات ای ار. برای مشاهده تعرفه ها کلیک نمایید

مجموعه کامل نمونه سوالات تمام دروس رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل مقطع کارشناسی ارشد پیام نور

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
69530 بازدید

مجموعه کامل نمونه سوالات تمام دروس  رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل

مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی مجموعه نمونه سوالات دروس رشته ی رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و بازرگانی بین الملل کارشناسی ارشد که حاوی میانگین 5-8 دروه  نیمسال تحصیلی برای هر درس و در مجموع حدود 116 نمونه سوال در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور  با قیمت بسیار مناسب  و ویژه و بصورت کلی  برای شما عزیزان آماده عرضه شده است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


برچسب ها : , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس تحلیل آماری -پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
71546 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  تحلیل آماری

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 3 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  تحلیل آماری دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
68819 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 4 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس مدیریت استراتژیک پیشرفته-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
71108 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  مدیریت استراتژیک پیشرفته

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 4 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  مدیریت استراتژیک پیشرفته دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس روش تحقیق در مدیریت-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
48127 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  روش تحقیق در مدیریت

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 9 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  روش تحقیق در مدیریت دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
16927 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  تحقیق در عملیات 1

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 8 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات پیشرفته-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
16616 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  تحقیق در عملیات پیشرفته

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 5 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس حقیق در عملیات پیشرفته دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس تئوری های مدیریت پیشرفته-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
14888 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  تئوری های مدیریت پیشرفته

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 4 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  تئوری های مدیریت پیشرفته دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایشمدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : گرایش مدیریت مالی
برچسب ها : , , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 1-پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
17341 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس  آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالات حاوی 6 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس  آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


برچسب ها : , , , , ,

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی -پیام نور ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

چک شده
نوشته شده توسط : admin
تاریخ ارسال : 4 آوریل 2015
18579 بازدید

مجموعه نمونه سوالات درس حقوق بازرگانی

پیام نور مقطع کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی

arm4

این مجموعه نمونه سوالاتحاوی 2 نیمسال تحصیلی از نمونه سوالات درس   حقوق بازرگانی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی  گرایش مدیریت مالی  می باشد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب + دانلود


این پست در گروه : حقوق بازرگانی
برچسب ها : , , , , , , , , ,

تبلیغات بنری
آرشیو موضوعی
آخرین مطالب سایت
مطالب تصادفی
پیوند ها
برگه های سایت
برچسب ها
http://somatolinecosmeticavis.review/